Miljöpolicy

Björkträ Timber AB skall som köpare av skogsråvara samt säljare av sågade och förädlade träprodukter verka för att verksamheten bedrivs på ett sätt som är skonsamt som möjligt, för både miljö och för de anställda.

Detta uppnår vi genom att:

FSC®-certifiering

Björkträ Timber AB är FSC®-certifierade. Läs mer om certifieringen på Svenska FSC.