Råvara

Inköpsområde

På Björkträ Timber AB hämtar vi vår råvara i närområdet, det vill säga i mellansverige. Den råvaran vi arbetar med är björk, som vi sedan förädlar till sågade produkter anpassade efter våra kunders krav och önskemål.