Bestcovers Uk

Ett företag med kvalitetsprodukter i björk

Hem     ~     Företaget     ~     Miljö     ~     Sågat virke     ~     Komponenter     ~     Kontakt     ~     Hitta till oss

   Miljö
 
Miljöpolicy
Björkträ Timber AB skall som köpare av skogsråvara samt säljare av sågade
och förädlade träprodukter verka för att verksamheten bedrivs på ett sätt som
är skonsamt som möjligt, för både miljö och för de anställda.
 
Detta uppnår vi genom:
  * Uppfylla gällande lagstiftning samt följa FSC® krav och intentioner
  * Förvissa oss om att inköpt råvara icke härstammar från:                            
     - Illegala skogsavverkningar
     - Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller
       annan icke- skoglig markanvändning
     - Skogar med genetiskt manipulerade träd
     - Skogar med hävdvunna eller där medborgerliga rättigheter kränks
     - Skogar med höga bevarandevärden
     - Skogar som avverkats med brott mot ILO konventionens principer
  * Personalen utbildas och informeras för att uppfylla innehållet i denna policy
  * Anskaffa råvara till största möjliga del från certifierade leverantörer
     och verka för att denna andel i framtiden ökar
  * Bedriva verksamheten så miljömedveten som möjligt, samt att bedriva
     förbättringsarbete så att eventuell negativ miljöpåverkan minskas
.
  Björkträ Timber AB
  Östra Norrängevägen 20
  820 10 Arbrå
  Tel. +46 (0)278 405 40
  E-post. björkträ